Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Federacja MAZOWIA – ewentualnie przystąpienie do Federacji

MAZOWIA na Mazowszu

 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA to zrzeszenie mazowieckich organizacji pozarządowych. Działa nieprzerwanie od 2001 roku, aktualnie na rzecz 46 organizacji członkowskich oraz wielu innych współpracujących organizacji i osób. Reprezentuj ich interesy, monitoruje działania władz samorządowych różnych szczebli, animuje, doradza i szkoli. Celem Federacji jest wzmacnianie organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich.

 Federacja prowadzi różnorodne działania, od inicjowania i wsparcia powstających grup inicjatywnych dla osób niepełnosprawnych, przez wszechstronne wsparcie grup roboczych i sieci organizacji pozarządowych w regionie oraz w Warszawie , aż po wypracowanie i upowszechnianie standardów pracy w organizacjach pozarządowych. Stale współpracuje z organizacjami członkowskimi Federacji w zakresie działań rzeczniczych, poradnictwa i szkoleń.

 Wartością dodaną działań Federacji jest wzmocnienie lokalnych aktywistów, którzy w nieodległej przyszłości mogą stać się lokalnymi liderami zmiany.

 Federacja uważa, iż wzmocnienie lokalnych struktur to ważny etap na drodze do federalizacji.

Poza działaniami w terenie, Federacja MAZOWIA podejmuje problemy istotne z punktu widzenia całego sektora. Jednym z najnowszych przykładów takich działań jest wypracowanie przez ekspertów w konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych standardów zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem finansów.

 Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw, w ciągu ostatnich trzech lat Federacja udzieliła ponad 400 godzin porad specjalistycznych i zorganizowaliśmy 125 szkoleń dla 1563 uczestników.

 Informacje na temat zasad członkostwa w Federacji i możliwości włączania się w różnorodne inicjatywy znajdują się na stronie internetowej Federacji www.mazowia.org.pl. Od stycznia 2013r. wysokość składek członkowskich w Federacji jest uzależniona od przychodu organizacji, co czyni je przyjaznymi dla niewielkich organizacji.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Nowakowski Tomasz
Wytworzył informację:Nowakowski Tomasz
Data wytworzenia informacji:2013-06-26 09:44:43
Data utworzenia:2013-06-26 09:44:43
Data modyfikacji:2015-03-09 11:21:55
Liczba wyświetleń:828