Uchwała mr XXI/171/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2009 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami: Wierzbno, Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Stoczek, Sadowne, Łochów oraz miastem Węgrów porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2009 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych  oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-11-17 09:49:34
Data utworzenia:2008-11-17 09:49:34
Data modyfikacji:2008-11-17 09:54:46
Liczba wyświetleń:823