Uchwała nr XIX/161/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Samorządowi Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego

  

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. z 2004 r., Dz.U.261, poz. 2603 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego działki zabudowanej, oznaczonej nr 969 o pow. 1,1258 ha, na której znajduje się zabytkowy zespół zamkowo-dworkowy w Liwie, w którym prowadzone jest "Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie" celem jego dlaszego prowadzenia i finansowania.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr SI1W/00044994/7 przez Sąd Rejonowy w Węgrowie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji
Data wytworzenia informacji:2008-10-06 10:33:47
Data utworzenia:2008-10-06 10:33:47
Data modyfikacji:2008-10-06 10:54:49
Liczba wyświetleń:766