Uchwała nr 166/101/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz §10 Uchwały Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§2

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj –Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik nr 1.xls162,64kBBrak podpisu
załącznik nr 2.xls42,84kBBrak podpisu
załacznik nr 3.xls30,94kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-02-20 13:19:29
Data utworzenia:2009-02-20 13:19:29
Data modyfikacji:2009-02-20 13:21:37
Liczba wyświetleń:505