Rok 2005

Uchwała Nr 132/86/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego. Uchwała Nr 133/86/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie nowo zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego Uchwała Nr 134/87/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2005.Uchwała Nr 135/88/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Uchwała Nr 136/88/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Uchwała Nr 137/88/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Uchwała Nr 138/91/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego.Uchwała Nr 139/93/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 marca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu w Powiatowym Urzędzie Pracy. Uchwała Nr 140/95/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2004 r.Uchwała Nr 141/95/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.Uchwała Nr 142/96/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: WypoUchwała Nr 143/96/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn.: WyposażenUchwała Nr 144/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr 145/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2005 r.Uchwała Nr 146/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków sprzedaży pojazdów, urządzeń i maszyn będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie Uchwała Nr 147/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.2 schemat a) Szansa dla młodych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr 148/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.3 schemat a) Pokonać bariery współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr 149/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Gminie Łochów nowo zakupionego sprzętu komputerowegoUchwała Nr 150/99/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała Nr 151/101/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 152/104/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie umów na realizację stypendiów socjalnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwojUchwała Nr 153/104/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie współfinansowania kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym lokali zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego w budynku w WęgrUchwała Nr 154/104/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego inwestycyjnego zakresie zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i eUchwała Nr 155/104/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących prowadzenia zadania inwestycyjneUchwała Nr 156/105/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 157/105/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udziału Powiatu Węgrowskiego w drugiej edycji Projektu w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu OperacyjnUchwała Nr 158/105/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 159/107/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2004 r.Uchwała Nr 160/107/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Budowy Lokalnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Węgrowskim na lata 2005 - 2010 Uchwała Nr 161/108/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: RozbuUchwała Nr 162/108/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sUchwała Nr 163/108/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.Uchwała Nr 164/108/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 165/110/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie odmowy umorzenia należności na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr 166/112/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2005 r.Uchwała Nr 167/112/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 168/114/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących zakupu pompy dUchwała Nr 169/116/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 170/116/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2005 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 r.Uchwała Nr 171/119/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 172/120/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie współfinansowania kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym lokali zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego w budynku w WęgUchwała Nr 173/121/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 r.Uchwała Nr 174/122/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 175/123/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 176/124/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2006.Uchwała nr 177/124/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali będących w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w WęgrowieUchwała Nr 178/125/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie do składania oświadczeń woliUchwała Nr 179/125/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 180/126/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.Uchwała Nr 181/126/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2005 rokUchwała Nr 182/126/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczne
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:35:14
Data utworzenia:2007-01-08 00:35:14
Data modyfikacji:2007-01-08 00:35:20
Liczba wyświetleń:821