Uchwała nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny

na podstawie art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późżn. zm.) i art. 12 pkt. 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny od Miasta Węgrowa przez Powiat Węgrowski nieruchomości położonych w Węgrowie oznaczonych w ewidencji gruntów: numerem 5886/1 o pow. 0,1213 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Węgrowie księga wieczysta KW nr 28753, numerem 5887/2 o pow. 0,0022 ha, dla ktorej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Węgrowie księga wieczysta KW nr SI1W/00020507/3 oraz udziału 1/2 części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5886/2 o pow. 0,0477 ha, która  będzie stanowić współwłasność Miasta Węgrowa i Powiatu Węgrowskiego w częściach równych, dla ktorej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Węgrowie księga wieczysta KW nr 28753 z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                                                                                                                                       RADY POWIATU

 

                                                                                                                                                                                                                                                Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 11:31:26
Data utworzenia:2009-07-08 11:31:26
Data modyfikacji:2009-07-09 14:49:21
Liczba wyświetleń:511