Uchwała Nr XXXI/206/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali zajmowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie

       Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 § 1

         Po rozpatrzeniu wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wyrazić zgodę na użyczenie przez trwałego zarządcę części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 386/2 położonej w obrębie Jaworek gm. Wierzbno, na której znajduje się budynek z lokalami użytkowymi o powierzchni 237 m2 przeznaczonymi na Warsztaty Terapii Zajęciowej, na okres do 31.XII.2015 r.

§ 2

       Uchyla się uchwałę nr XXV/150/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2001 r.

§ 3

       Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.

§ 4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Ewa Wysokińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:24:51
Data utworzenia:2007-01-07 03:24:51
Data modyfikacji:2007-01-07 03:24:51
Liczba wyświetleń:553