Uchwała nr 45/29/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych przy ZSP w Węgrowie”.

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1.

 

Upoważnić Pana Janusza Bauma – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych przy ZSP w Węgrowie” .

 

§2.

 

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 składają się następujące prace:

- stanowiska lekkoatletyczne, montowane w obszarze płyty głównej boiska:

  do skoku w dal i skoku wzwyż, do pchnięcia kulą i rzutu dyskiem,

- trzyrzędowe trybuny przy głównej płycie boiska (stadionu) na 99 miejsc siedzących,

- trzyrzędowe rozkładane trybuny w hali sportowej na 75 miejsc siedzących,

w trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do dysponowania środkami finansowymi określonymi w Budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2007 na inwestycję, o której mowa w § 1.

 

§4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

Krzysztof Fedorczyk    - Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan           - Wicestarosta                        

Ewa Besztak                - Członek Zarządu Powiatu     

Tadeusz Danaj             - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski     - Członek Zarządu Powiatu

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-07-23 14:47:46
Data utworzenia:2007-07-23 14:47:46
Data modyfikacji:2007-07-23 14:49:47
Liczba wyświetleń:562