Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr III/37/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Statutowej

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 43 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Statutową w celu przygotowania zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego.

Komisja zakończy prace w terminie do 31  marca 2011 roku.

§ 2

Ustala się następujący  skład osobowy Komisji Statutowej:

 

1.

pan Andrzej Kruszewski

2.

pan Andrzej Nowotka

3.

pan Zygmunt Orłowski

4.

pan Marek Renik

5.

pani Jadwiga Sokulska

6.

pani Halina Wierzchołowska

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 09:47:40
Data utworzenia:2011-05-12 09:47:40
Data modyfikacji:2012-07-13 10:01:25
Liczba wyświetleń:377