UCHWAŁA NR IV/49/11 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadań pn. „Zakup samochodu wsparcia przeciwpowodziowego z przeznaczeniem dla Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 19 b ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. tj. z 2009 roku,                    Nr 12, poz. 68 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadań pn.  „Zakup samochodu wsparcia przeciwpowodziowego z przeznaczeniem dla Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz „Zakup samochodu rozpoznawczo      – ratowniczego z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Węgrowie”.

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do podpisania z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów umowy określającej zasady wspólnej realizacji zadania o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 10:51:01
Data utworzenia:2011-05-12 10:51:01
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:364