uchwała nr XII/88/07 Rady powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia p.n. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. tekst jednolity z 2006 roku, Nr 96, poz. 667) Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie    do zawarcia z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy, której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia   p.n. „Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w Węgrowie”

 

§ 2

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 11:21:15
Data utworzenia:2007-12-07 11:21:15
Data modyfikacji:2007-12-07 11:27:40
Liczba wyświetleń:581