Matura 2008 w powiecie węgrowskim

Przed poprawkami matur

      Kompleksowy materiał dotyczący tegorocznych matur OKE opublikuje w połowie września br., bądź jeszcze później. Wiadomo jednak, że spośród szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zarówno węgrowskie jak i łochowskie liceum ponownie znalazło się w czołówce liceów Delegatury Siedleckiej KO. Jeśli idzie o zdawalność matury i tym razem łochowskie liceum wchodzące w skład ZSP w Łochowie nie musiało ustąpić pierwszego miejsca  liceum węgrowskiemu (w rywalizacji liceów w powiecie węgrowskim). Pozytywny wynik matury daje absolwentowi szkoły średniej ponadgimnazjalnej uzyskanie świadectwa dojrzałości, co z kolei otwiera furtkę do podjęcia studiów.
      W węgrowskim liceum (przy ul. Mickiewicza 3) do matury przystąpiło 263 osoby, dwie nie zdały, a 14 ma szansę skorzystać z tzw. poprawki w dniach 25-27 sierpnia br., z tego 7 osób z egzaminu ustnego. (Możliwość poprawki powstaje wówczas, gdy absolwent nie zaliczył jednego tylko zdawanego przedmiotu z grupy pięciu maturalnych przedmiotów obowiązkowych). W związku z tym zdawalność wynosi 93,9% i może wzrosnąć aż do 99,2%.
      Do tegorocznej matury w łochowskim liceum przystąpiło 142 absolwentów, z czego nie zdało 5 osób i wszyscy oni mają szansę poprawki w dniach 25-27 sierpnia br., troje z nich zdawać będzie poprawkę z egzaminu ustnego. Na obecną chwilę daje to współczynnik zdawalności 96,5% i po 27 sierpnia może maksymalnie wzrosnąć do 100%.
W drugim węgrowskim liceum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego współczynnik zdawalności dla przystępujących po raz pierwszy do matury wyniósł 71%, a jeśli weźmiemy pod uwagę również przystępujących do matury z poprzednich roczników (możliwość kilkukrotnego przystępowania do matury) to współczynnik ten wyniesie 67%.
      W porównaniu z licealistami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie minimalnie korzystniejszy współczynnik uzyskali absolwenci sadowieńskiego liceum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie do egzaminów maturalnych przystąpiło 66 absolwentów, a zdało go 47 (71,2%), z pozostałych 8 nie zdało i 11 ma szansę poprawki.
      W porównaniu z innymi powiatami województwa mazowieckiego nasi absolwenci liceum ogólnokształcącego wypadli gorzej niż średnia tego województwa, uzyskali oni wynik 87%, podczas gdy na Mazowszu wynosi on 90,5%.
      Gorsze wyniki od licealistów uzyskali absolwenci technikum oraz liceum profilowanego. Absolwenci Liceum Profilowanego przy ZSP w Węgrowie przystępujący do matury po raz pierwszy uzyskali wynik zdawalności na poziomie 75%, a absolwenci LP przy ZSP w Sadownem – 70,5%. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku wynik ten jest lepszy niż sredni wynik liceów profilowanych województwa mazowieckiego – 66,6%. Tegoroczni absolwenci Technikum przy ZSP w Węgrowie uzyskali wynik 62%. Wynik ten jest niższy niż średni wynik na Mazowszu wynoszący 65,9%.
      W sumie tegoroczni maturzyści (LO, LP i Technikum) z terenu powiatu węgrowskiego uzyskali wynik zdawalności wynoszący79,17%, co na 42 powiaty oraz miasta na prawach powiatu daje nam 20 lokatę. W porównaniu z ubiegłymi laty jest to istotny spadek, gdyż wtedy zajmowaliśmy 6 miejsce. Szansa poprawy lokaty tegorocznych matur tkwi w wyjątkowo udanej zdawalności poprawek, o czym w stosownym czasie czytelnicy Wieści zostaną poinformowani.
Szkoły warszawskie po raz kolejny znalazły się w pierwszej piątce (piąte miejsce) i gdyby nie one (co trzeci przystępujący na Mazowszu do matury) to województwo nasze z krajowej czołówki - 79% (max uzyskało małopolskie – 82%) spadłoby poza pierwszą dziesiątkę województw. Matury w województwie mazowieckim wypadły najlepiej w powiecie legionowskim (90,8%), zwoleńskim, szydłowieckim i przasnyskim. Najwięcej absolwentów „poślizgnęło się” na biologii (17% z poziomu podstawowego) i matematyce (14% również z poziomu podstawowego).

Zebrał i opracował: Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu
 
Powyższy materiał nie uwzględnia wyników poprawek, zobacz materiał i załączniki poniżej.

Matura po poprawkach

      Niestety, ale po trzech z kolei latach pozostawania na pozycji szóstej na Mazowszu  szkoły ponadgimnazjalne powiatu węgrowskiego, których  absolwenci przystępują do matury spadli na 20 miejsce (spośród 42 powiatów i miast na prawach powiatu).                       
      Spadli też po trzech latach prowadzenia na miejsce trzecie na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, gdyż wyprzedził nas powiat miński i sokołowski. Tak wynika z przekazanego już po raz czwarty materiału opracowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w postaci wyników egzaminu maturalnego oraz sprawozdania z egzaminu maturalnego, uwzględniającego nie tylko majowe matury, ale też poprawki z sierpnia.
      Utrzymująca się, mimo wszystko, dosyć wysoka, bo na poziomie średnim w rankingu lokata powiatu węgrowskiego dotyczy tzw. współczynnika zdawalności matur wyrażonego w procentach w odniesieniu do ogółu przystępujących do matury, który dla naszego powiatu wynosi 79,17 % i 81,17% dla Mazowsza. Biorąc jednak pod uwagę liczbę uzyskanych punktów na maturze sklasyfikowano nas np. w przypadku języka polskiego (poziom podstawowy egzaminu) w 5 staninie, nazwanej poziomem średnim (w klasyfikacji występuje 9 stanin (dziewiąta jest najwyższa), a w przypadku poziomu rozszerzonego - jesteśmy w 6 staninie (poziom wyżej średniej). Natomiast w przypadku języka angielskiego jesteśmy w 6 staninie – zarówno poziom podstawowy jak i rozszerzony.
      W zdawalności matur z minionego roku doszło do wielu przetasowań: za 2007 rok najlepiej wypadł powiat pruszkowski – 94,45 % i Warszawa – 93,93 %, a za miniony legionowski – 90,79% i zwoleński – 87,67% (trzeba jednak dodać, że w przypadku tego powiatu do matury przystąpiło jedynie 300 osób spośród 4 szkół). Warszawa spadła na 5 miejsce. Generalnie wyniki zdawalności są o około 4-6 % niższe niż podczas matur w 2007 roku.
      Na dosyć satysfakcjonujący wynik zdawalności matur (powyżej średniej powiatowej) zapracowały jedynie dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie – 96,40%, gdzie świadectwo dojrzałości otrzymało 134 osoby na 139 zdających i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 93,89 %, gdzie świadectwo dojrzałości otrzymało 246 osób na 262 zdających. Pozostałe szkoły, a jest ich 11 (łącznie z liceami i technikum dla dorosłych) uzyskały wynik poniżej lub znacznie poniżej średniej powiatowej, lecz trzeba pamiętać, że są to szkoły mało liczne, a niektóre z nich (szkoły dla dorosłych) rządzą się nieco innymi prawami. Skupię się jednak na liceach i technikum dla młodzieży: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem – 73,44 % (spadek o 26 % w porównaniu z rokiem 2007), z 47 świadectwami dojrzałości (do matury przystąpiło 64 absolwentów tego Liceum); Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – 71,00 % (z 100 zdających - 71 osób uzyskało świadectwa dojrzałości); Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku – 66,67 % (spadek o 20 %) (na 15 zdających 10 otrzymało świadectwo dojrzałości); Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – 61,87 % (spadek o 32%), 86 osób otrzymało świadectwa dojrzałości na 139 osób przystępujących do matury).
      Gorzej od liceów ogólnokształcących wypadły licea profilowane (w naszym powiecie są ich dwa), ale to ogólnokrajowa tendencja: Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  w Węgrowie – 75,00 % (24 osób otrzymało świadectwo dojrzałości) i Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – 70,59 %  (12 osób otrzymało świadectwo dojrzałości).
      Warto też przyjrzeć się, jak nasi absolwenci zdawali poszczególne przedmioty podczas matur. Absolwent zdawał trzy przedmioty obowiązkowe w tym koniecznie język polski i język obcy, a trzecim przedmiotem obowiązkowym mógł być wybrany spośród 9 pozostałych przedmiotów ogólnokształcących. Ponadto miał prawo wybrać tzw. przedmioty dodatkowe,  by poprawić swój start w przyjęciu na wyższą uczelnię. Decydował również, czy zdawać tylko poziom podstawowy z danego przedmiotu, czy rozszerzony (jeśli wybrał rozszerzony, to nie pisał podstawowego).                            
      W związku z obszernością materiału zajmę się jedynie szkołami ogólnokształcącymi dla młodzieży, obowiązkowym dla wszystkich: językiem polskim i językiem obcym. Liczby poniżej określają procentowo wynik średni danej szkoły - poziomu zdawanego przedmiotu, jaki uzyskali maturzyści.
Język polski – poziom podstawowy (liczby w nawiasie - poziom rozszerzony)
1) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 62,97 (57,74) % maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 231 (31) osób;
2) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz w Łochowie – 58,38 (62,71) % maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 125 (14) osób;
3) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem – 44,44 (62,00) %  maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 63 (1) osoby;
4) Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Węgrowie - 43,56 %  maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 100 osób;
5) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku - 32,67 %  maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 15 osób.
W NLO w Stoczku oraz w LO przy ZSP w Węgrowie żaden z absolwentów nie przystąpił do poziomu rozszerzonego z języka polskiego.
      Aby zaliczyć przedmiot należało uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i tu sytuacja w przypadku języka polskiego wygląda następująco: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz w Łochowie – 100 % zdawalności, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 99,62 %, Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Węgrowie – 91,00 %, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem – 90,63 % i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku - 66,67 % zdawalności tego przedmiotu.
      Język angielski – poziom podstawowy (liczby w nawiasie - poziom rozszerzony)
1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz w Łochowie – 70,53 (81,86) % maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 129 (7) osób, z tego 1 osoba pisała jako przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony;
2) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 65,21 (69,06) % maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 206 (34) osób, z tego 3 osoby pisały jako przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony;
3) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem – 57,48 %  maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 29 osób;
4) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku - 56,25 %  maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 4 osoby;
5) Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Węgrowie - 47,20 %  maksymalnej liczby punktów, uzyskany przez 49 osób;
Zarówno w LO w Sadownem, jak i  NLO w Stoczku oraz w LO przy ZSP w Węgrowie żaden z absolwentów nie przystąpił do poziomu rozszerzonego z języka angielskiego.
      Podobnie jak w przypadku języka polskiego tak i tu, aby zaliczyć przedmiot należało uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku – 100 % zdawalności, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz w Łochowie – 99,26 %, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 97,89 %, i Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Węgrowie – 85,71 %  zdawalności tego przedmiotu.
      Nieliczna grupa absolwentów wybrała, jako obowiązkowy język obcy - język niemiecki (13 osób) lub język rosyjski (62 osoby). Wyniki z tych przedmiotów są podobne do wyników z j. angielskiego, z nieznaczną korektą w górę na rzecz tych języków.
      
Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu     

W załącznikach o nazwach: pw_węgrowski_matura2008_1433.pdf; Zeszyt_1.pdf; Zeszyt_2.pdf; Zeszyt_3.pdf umieściliśmy dla Państwa opracowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące:
1) wyników matur 2008 w szkołach publicznych i niepublicznych z terenu powiatu węgrowskiego;
2) sprawozdanie uwzględniające:
- dane ogólne wraz z zestawieniem wyników w powiatach województwa mazowieckiego;
- analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego;
- analizę wyników egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych;
- analizę wyników egzaminu maturalnego z: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii, matematyki.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
pw_węgrowski_matura2008_1433.pdf59,47kBBrak podpisu
Zeszyt_1.pdf468,16kBBrak podpisu
Zeszyt_2.pdf586,79kBBrak podpisu
Zeszyt_3.pdf484,55kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 12:02:31
Data utworzenia:2009-08-10 12:02:31
Data modyfikacji:2014-08-14 12:28:59
Liczba wyświetleń:954