Uchwała nr 11/6/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane remontu drogi dojazdowej z ul. Bohaterów Warszawy na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane remontu drogi dojazdowej z ul. Bohaterów Warszawy na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie Panu Januszowi Baumowi  - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorowi tej szkoły.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZARZĄD POWIATU:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta         

Leonard Rusjan – Wicestarosta        

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu    

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:16:15
Data utworzenia:2007-05-04 22:16:15
Data modyfikacji:2007-05-04 22:16:15
Liczba wyświetleń:544