Uchwała nr VII/60/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

Uchwała Nr VII/60/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego

do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

 

         Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Upoważnia  się Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty Węgrowskiego z zastrzeżeniem § 2.

 

§ 2.

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego wynagrodzenia dla Starosty Węgrowskiego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-27 08:56:39
Data utworzenia:2007-04-27 08:56:39
Data modyfikacji:2007-05-04 22:10:07
Liczba wyświetleń:500