Uchwała nr VII/58/2007 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień diotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2007 r. zadań z zakresu budoqwy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych

Uchwała Nr VII/58/2007

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 20 kwietnia 2007r

 

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami

powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2007r.

zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych

oraz obiektów mostowych

 

 

          Na podstawie art. 4 ust. 1 p. 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 175 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

           Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami : Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i Węgrów porozumień w zakresie realizacji i współfinansowania budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

§ 2

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-27 08:52:33
Data utworzenia:2007-04-27 08:52:33
Data modyfikacji:2007-05-04 22:09:47
Liczba wyświetleń:549