Uchwała Nr 71/20/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.

Na podstawie  art. 222 ust. 4 i 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/39/10  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

                                                                                                                                       

§ 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1.

 

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2.

 

§ 3

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat  zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4

 

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 4.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

 

2. Ewa Besztak – Wicestarosta

 

3. Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

 

4. Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

 

5. Andrzej Nowotka – Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
tabela 1.xls21,50kBBrak podpisu
tabela 2.xls33,50kBBrak podpisu
tabela 3.xls23,50kBBrak podpisu
tabela 4.xls22,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2011-04-29 10:20:58
Data utworzenia:2011-04-29 10:20:58
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:12
Liczba wyświetleń:353