Uchwała Nr XXVIII/191/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2006.

 

 

            Na podstawie art. 4 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm. / Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

W Planie Rozwoju Lokalnego  Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2006 ustalonym  Uchwałą Nr  XVII/115/04 z dnia 30 lipca 2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 - 2006 , dokonuje się następujących zmian:

 

1/ Okres obowiązywania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego przedłuża się do końca 2007 roku.

 

2/Wykaz zadań planowanych do wykonania na drogach powiatowych w latach 2004 – 2007 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymuje  brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3/Karta zadania  : Przebudowa drogi powiatowej nr 36103 Jasiorówka – Brzuza- Sadowne oraz przebudowa mostu  na rzece Ugoszcz w miejscowości  Grabiny  otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek, Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:34:15
Data utworzenia:2007-01-07 01:34:15
Data modyfikacji:2007-01-07 01:34:16
Liczba wyświetleń:563