Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Normal 0 21 false false false

POWIATOWA SPOŁECZNA  RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W WĘGROWIE

 


PODSTAWA PRAWNA

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.


ZADANIA RADY

·           Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,

·           Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,

·           Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

Zebrania członków Społecznej Rady są przygotowywane w imieniu Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.


SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Węgrowie  na lata 2011-2015  została powołana Zarządzeniem nr 43/2011 Starosty Węgrowskiego z dnia 14 września  2011 r.

W skład Rady wchodzą:

 

1)Anna Grażyna Brodacka Bartoszuk

2) Ewa Besztak

3) Izabela Ratyńska 

4)Jadwiga Snopkiewicz

5) Sylwia Domżała Kurtiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2012-11-07 09:22:38
Data utworzenia:2012-11-07 09:22:38
Data modyfikacji:2014-03-18 13:45:06
Liczba wyświetleń:1302