Podsumowanie konkursu "Mój Las" XXII edycja


W dniu 5 czerwca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące XXII edycję konkursu „Mój Las” 2008/2009 na szczeblu powiatowym, podczas którego Starosta Węgrowski nagrodził 38 uczniów za prace nadesłane na konkurs oraz wręczył dyplomy i puchary okolicznościowe nauczycielkom - opiekunkom prac konkursowych. W konkursie wzięło udział 152 uczniów, którzy nadesłali łącznie 93 prace. Spośród wszystkich prac komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniła po 2 prace z każdej kategorii i przekazała do Zarządu Głównego LOP w Warszawie, oraz postanowiła dodatkowo wyróżnić kilkanaście prac 38 uczniów. Uczniowie, których prace przekazano do Zarządu Głównego LOP w Warszawie zostali nafrodzeni lornetkami, pozostali zaś uczniowie otrzymali nagrody książkowe i słodycze.

Oceny prac na szczeblu powiatowym dokonała komisja konkursowa w dniu 20 stycznia 2009 r., w skład której wchodzili: przewodnicząca - Pani Halina Wierzchołowska (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu), wiceprzewodnicząca - Pani Bożena Gierej (Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa SP w Węgrowie) oraz członkowie komisji: Pani Elżbieta Chorzelewska (Nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie), Pan Artur Kulik (Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu SP w Węgrowie), Pan Ryszard Stańczyk (Leśniczy z Nadleśnictwa Łochów) i Pani Agnieszka Marciniak (Inspektor w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa SP w Węgrowie), oraz Pan Paweł Sewerynik (Inspektor w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa SP w Węgrowie).
Mój Las XXII edycja6.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja8.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja10.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja2.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja3.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja4.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja5.JPG
                                                                                                               Fot. P. Sewerynik


Mój Las XXII edycja7.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja9.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja12.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja15.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja13.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Mój Las XXII edycja1.JPG
                                                                                                               Fot. P.Sewerynik


Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Paweł Sewerynik
Wytworzył informację:Paweł Sewerynik
Data wytworzenia informacji:2009-06-09 13:55:27
Data utworzenia:2009-06-09 13:55:27
Data modyfikacji:2011-05-25 13:56:58
Liczba wyświetleń:1190