Porządek I sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2006 roku


Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm) zwołuję I Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu  27 listopada 2006 roku (poniedziałek) o godz. 1200, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Złożenie ślubowania przez radnych powiatu.
4.       Przedstawienie porządku obrad.
5.       Wybór Przewodniczącego  Rady Powiatu.
6.       Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
7.       Wyznaczenie terminu wyboru Starosty Węgrowskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu.
8.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
2)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
3)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
9.       Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:53:21
Data utworzenia:2006-12-29 21:53:21
Data modyfikacji:2006-12-29 21:53:21
Liczba wyświetleń:760