Uchwała nr 112/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu”

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1.

 

Upoważnić Pana Marka Dębskiego – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu” .

 

§2.

 

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 składają się prace termomodernizacyjne polegające na  wymianie stolarki okiennej w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu w trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do dysponowania środkami finansowymi określonymi w Budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2008 na inwestycję, o której mowa w § 1.

§4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu oraz Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie .

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2008-04-14 12:35:58
Data utworzenia:2008-04-14 12:35:58
Data modyfikacji:2008-04-14 12:37:10
Liczba wyświetleń:518