Uchwała Nr 11/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: Zmiana przeznac


Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. – tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważnić Panią Hannę Kasperowicz – Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnym w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Zmiana przeznaczenia obiektu dydaktyczngo na internat w ZSS w Węgrowie”.
 
 
§ 2.
 
Na realizację zadania, o którym mowa w §1 składają się:
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- adaptacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby internatu.
 
§ 3.
 
Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do dysponowania środkami finansowymi określonymi w Budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2003 na inwestycję, o której mowa w § 1.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:24:10
Data utworzenia:2007-01-05 01:24:10
Data modyfikacji:2007-01-05 01:24:10
Liczba wyświetleń:523