Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Aktualności rok 2013Węgrów, 2013-12-27
ŚRB. 6341.44.2013.LK
I n f o r m a c j a 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,       że na wniosek SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 50 od km 256+190 do 255+445 w miejscowości Łochów do rzeki Wilżanka.
Termin składania uwag i wniosków  do dnia 10 stycznia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      

Węgrów, 2013-12-17
ŚRB. 6341.46.2013.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Andrzeja Kosickiego zam. Dębe 14c m 5, 05-140  Serock działającego z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie rzeki Liwiec w km 25 w miejscowości Sekłak gmina Korytnica.
Termin składania uwag i wniosków –30 grudnia 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

Węgrów, 2013-11-19
ŚRB. 6341.43.2013.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Schmetterling  Sp. z o.o., ul. Ks. Skorupki 13A, 05-091 Ząbki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i  przebudowę urządzeń  drenarskich na działkach o nr ew. 54/4, 55/4 w miejscowości Żabokliki gmina Korytnica.
Termin składania uwag i wniosków – 2 grudnia 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      

Węgrów, 2013-11-13
ŚRB. 6341.42.2013.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,             że na wniosek z  dnia 7 listopada 2013roku Pana Huberta Delegacz zam. ul. Małkowskiego 58, 07-120 Korytnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego  tj. budowę przepustu pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 133/2 z drogi powiatowej nr 4238W Paplin – Roguszyn w miejscowości Korytnica.
Termin składania uwag i wniosków  do dnia 26 listopada 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      


Węgrów, 2013-10-10

ŚRB. 6341.40.2013.LK

I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Gminy Łochów z  dnia  4 października 2013roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych  tj. 4 przepustów betonowych  na działkach o nr ew. 202, 203, 204 i 138 pod projektowaną drogą gminną Barchów – Łochów.

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 24 października 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      

ŚRB. 6341.39.2013.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Jarosława Górskiego zam. Zając 29, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie częściowej likwidacji sączków drenarskich na działce nr 82/5 w miejscowości Zając gmina Liw.                     
Termin składania uwag i wniosków – 30 września 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31     

Węgrów, 2013-09-06

ŚRB. 6341.38.2013.LK

I n f o r m a c ja
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Łukasza Sińczuka zam. ul. Szamoty 56F, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rybnego    o powierzchni 117 m2 na działce o nr ew. 1725/10  w miejscowości Węgrów

Termin składania uwag i wniosków –20 września 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

Węgrów, 2013-08-28

ŚRB. 6341.37.2013.LK

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pani Haliny Gago zam. ul. Polna 6/13, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbieracza drenarskiego „a” oraz sączków drenarskich nr 6 i 7 na działce o nr ew. 130 w miejscowości Międzyleś gmina Miedzna.

Termin składania uwag i wniosków – 11 września 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

Węgrów, 2013-08-23

ŚRB. 6341.35.2013.LK

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pani Natalii Jachimowicz zam. wierzbno 58, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – przepustupod zjazdem publicznym na terenie działki 322/2  drogi powiatowej nr 4246W Wierzbno - wyględówek w miejscowości Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków – 5 września  2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

Wegrów,2013-08-21

ŚRB.6341.34.2013.LK

INFORMACJA

             Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póxn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, ze na wniosek Pana Mariusza Kubickiego zam. ul. małkowskiego 5, 07-120 Korytnica zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  przebudowy sieci drenarskiej na działce oznaczonej numerem 421 połozonej w miejscowosci Korytnica gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków do 3 wrzesnia 2013 roku. Akta sprawy do wglu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23, I pietro,                    tel. 25 792 20-31.

Węgrów ,2013-08-20

ŚRB.6341.33.2013.AM

Informacja

Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póxn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, ze na wniosek Pana Pawła Rybaka zam. Turna 1, 07-120 Korytnica zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wuydania pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie przebudowy sieci drenraskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 273/4 połozonej w miesjcowosci Turna gm. Korytnica.

Termin składnia uwag i wniosków do 2 wrzesnia 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I pietro, tel. 025 792 20-31


Węgrów, 2013-08-01

ŚRB. 6341.30.2013.LK

                                                                         I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Sylwii i Rafała Ryczkowskich zam. ul. Al. Siedlecka 26, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę saczka drenarskiego na działce o nr ew. 2778/3 w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków –14 sierpnia 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

Węgrów, 2013-07-10

ŚRB. 6341.28.2013.LK

                                                        I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Wójta Gminy Sadowne IO.7010.6.2013 z dnia 5 lipca 2013 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu pod dnem rowu melioracyjnego H w drodze gminnej 729 w miejscowości Złotki gmina Sadowne.

Termin składania uwag i wniosków – 24 lipca 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

Węgrów, 2013-06-26

ŚRB.6341.25.2013.LK

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Narodowego Banku Polskiego Departament Administracji ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa z dnia  7 czerwca 2013roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  wód opadowych z Ośrodka Szkoleniowego Narodowego Banku Polskiego w Starejwsi do rowu melioracyjnego „A”.

Termin składania uwag i wniosków –10 lipca 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 15, tel. (0-25) 792 20 31


Węgrów, 2013-06-20

ŚRB. 6341. 26.2013.AM

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Bałdygi zam. ul. Lucyny Messal 25, 03-029 Warszawa i Pana Rafała Chyczewskiego zam.  ul. Nowiny 16G, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy Ø 600 mm na rowie melioracji szczegółowej „13” na wysokości działki o nr  5381/4 w miejscowości Węgrów,    ul. Strefowa.

Termin składania uwag i wniosków do 3 lipca 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31


Węgrów, 2013-06-20

ŚRB. 6341. 24.2013.AM

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Pawła Gromka zam. Borzychy, ul. Podlaska 36, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu kołowego Ø 400 mm w zjeździe indywidualnym z drogi krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn w działce drogowej nr ewid. 977  na teren działki o nr ewid. 1782 w miejscowości Starawieś, gm. Liw.

Termin składania uwag i wniosków do 3 lipca 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 


Węgrów, 2013-06-20

ŚRB. 6341.23.2013.LK
I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne       (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Wójta Gminy Sadowne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu pod dnem rowu melioracyjnego H    w drodze gminnej 729 w miejscowości Złotki gmina Sadowne.

Termin składania uwag i wniosków – 4 lipca 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      

Węgrów, 2013-06-12

ŚRB.6341.21.2013.LK

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Dyrektora Zakładu Mleczarskiego w Węgrowie Hochland Polska Sp. z o.o.  64-530 Kaźmierz, ul. Okrężna 2, Zakład Mleczarski w Węgrowie, ul. Gdańska 83, 07-100 Węgrów z dnia 7 czerwca 2013roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe  z terenu Zakładu Mleczarskiego w Węgrowie, ul. Gdańska 83 do kanalizacji miejskiej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji    Sp. z o.o.  w Węgrowie

Termin składania uwag i wniosków –26 czerwca 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 15, tel. (0-25) 792 20 31

      

Węgrów, 2013-06-17

ŚRB. 6341.22.2013.AM

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pani Eweliny Zaboklickiej zam. ul. Krasińskiego 5/13, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego o powierzchni 390 m2 na działce oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 2024/12 położonej w miejscowości Jartypory, gm. Liw.

Termin składania uwag i wniosków do dnia 30 czerwca 2013 roku. Akta sprawy  do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie,  ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Wegrów, 2013-06-12


ŚRB. 6341. 20.2013.AM

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  ( Dz. U. z 2012 r., poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Mięsnego Żeleźniki Ratyńscy Spółka Jawna z siedzibą Żeleźniki 130, 07-106 Miedzna  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb  Zakładu  oraz rolniczego wykorzystania ścieków.

Termin składania uwag i wniosków do 25 czerwca 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,  ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31


Węgrów, 2013-06-12

ŚRB. 6341. 17.2013.AM


I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  ( Dz. U. z 2012 r., poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pani Joanny Bakal i Pana Mariusza Koza zam. Chojeczno – Sybilaki 9, 07-110 Grębków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę rurociągów drenarskich na działce o nr ewidencyjnym 178/9 położonej w miejscowości Chojeczno Cesarze, gm. Grębków.

Termin składania uwag i wniosków do 25 czerwca 2013 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,                   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 

 

Węgrów, 2013-06-06

ŚRB. 6341.18.2013.LK

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Studia Projektów Budowli inżynierskich „ANASTAT” Adam Kata – spółka jawna, ul. Partyzantów,  35-242 Rzeszów działającego   z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu  na przepust w miejscowości Kalinowiec w ciągu drogi krajowej nr 62 Strzelno- Siemiatycze w km 276+484 wraz z przebudową urządzeń obcych.

Termin składania uwag i wniosków –19 czerwca 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      


Węgrów, 2013-06-06

ŚRB. 6341.19.2013.LK

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pani Justyny Boruc zam. Wólka Proszewska 46, 08-124 Mokobody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i  przebudowę urządzeń  drenarskich na działce o nr ew. 61/2 w miejscowości Polków Daćbogi gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków –20 czerwca 2013roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Kwiatkowska Lucyna
Wytworzył informację:Kwiatkowska Lucyna
Data wytworzenia informacji:2013-09-06 00:00:00
Data utworzenia:2013-06-11 13:25:11
Data modyfikacji:2015-02-12 14:16:03
Liczba wyświetleń:594