Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 1/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 30 listopada – 9 grudnia 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 2 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 30 listopada 2010 r. Zarząd:
zatwierdził aneks do umowy dotyczącej zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4229W – przebudowa Al. Siedleckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”..

W dniu 2 grudnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wygaśnięcia mandatu radnego;
b) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
c) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
d) powołania Przewodniczących stałych komisji Rady;
e) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
f) powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej;
g)  powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów;
h) powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
i) powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
j) wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich;
k) wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich;
l) delegowania dwóch radnych Powiatu Węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
2. zatwierdził porządek obrad II sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
3. zaakceptował:
a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą ubezpieczenia mienia powiatu;
b) aneks do umowy dotyczącej zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów”.

 

 

 

 

 

 


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-12-31 10:19:32
Data utworzenia:2010-12-31 10:19:32
Data modyfikacji:2010-12-31 10:20:31
Liczba wyświetleń:433