Uchwala nr 33/23/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

Działając na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)a także

art. 32 ust. 2 pkt 5 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku Pani Elwirze Calik na okres sześciu miesięcy, tj. od dnia 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

 

Leonard Rusjan – Wicestarosta

 

Ewa Besztak – Członek Zarządu

 

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

 

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-28 12:01:15
Data utworzenia:2007-05-28 12:01:15
Data modyfikacji:2007-05-28 12:03:41
Liczba wyświetleń:513