porządek XXII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 5. grudnia 2008 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1)       zmian w budżecie powiatu na rok 2008;

2)    utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z  opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski;

3)     przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół Powiatu Węgrowskiego.

7.     Ocena stanu dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2008-2009.

8.     Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego.

9.     Informacja o stanie gospodarki leśnej na terenie powiatu.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołów: XX sesji Rady Powiatu z dnia 31. października 2008 roku i  XXI nadzwyczajnej  sesji Rady Powiatu  z dnia 12. listopada 2008 roku.

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-11-28 11:45:51
Data utworzenia:2008-11-28 11:45:51
Data modyfikacji:2008-11-28 11:56:52
Liczba wyświetleń:590