uchwała nr VI/51/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie powołania skarbnika Powiatu Węgrowskiego


Uchwała Nr VI /51 / 07
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 23 marca  2007 roku
 
w sprawie  powołania skarbnika Powiatu Węgrowskiego.
 
Na podstawie  art. 37 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu  na wniosek Starosty Węgrowskiego uchwala , co następuje :
                                                                   
§ 1.
 
Powołuje się Panią Annę Balę na stanowisko Skarbnika – głównego księgowego budżetu Powiatu Węgrowskiego.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-05-08 11:04:39
Data utworzenia:2007-05-08 11:04:39
Data modyfikacji:2007-05-08 11:15:33
Liczba wyświetleń:636