UCHWAŁA NR VIII/95/ 2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Sadowne w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego remontu kuchni i stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592  ze zmianami) i art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2033 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. z 2010 roku, nr 80, poz. 526 ze zmianami)w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),  Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia na następuję:

 

§ 1

 

1.       Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy z Gminą Sadowne w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego remontu kuchni i stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

2.       Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z Gminą Sadowne umowy o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez Gminę Sadowne oraz przeznaczenie                        i zasady rozliczenia środków.

 

§ 3

 

Wykonanie umowy powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATUU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-10-14 13:52:40
Data utworzenia:2011-10-14 13:52:40
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:318