Uchwała Nr XXIV/163/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów.

                                                                                                           

             

            Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2005 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów.

2. Powierza się Gminie Łochów prowadzenie w 2005 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów.

 

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządami Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:47:00
Data utworzenia:2007-01-07 17:47:00
Data modyfikacji:2007-01-07 17:47:00
Liczba wyświetleń:592