UCHWAŁA NR II/8/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9. grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Zaistnieć jako JA/MY”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą
„Zaistnieć jako JA/MY”.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 11:25:18
Data utworzenia:2011-02-09 11:25:18
Data modyfikacji:2012-07-13 09:46:49
Liczba wyświetleń:446