Uchwała nr XLII/337/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego

         Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2003 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na użyczenie Gminie Korytnica części działki w miejscowości Kąty nr 524 stanowiącej pobocze drogi powiatowej nr 4344W granica powiatu – Kąty – Rowiska – Jaczew w celu zaprojektowania i wykonania chodników,  zjazdów do posesji i zatok autobusowych.

 

§ 2

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Korytnica w użytkowanie gruntu okręconego w § 1 na okres do 31 grudnia 2021 roku

Po upływie tego okresu Gmina Korytnica przekaże Powiatowi grunt wraz z wybudowanymi obiektami bez żądania zapłaty za ich wybudowanie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Umowa_uzyczenia_gruntu_gm[1]._Korytnica_w_m._Roguszyn._Gor.docx15,24kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 14:42:41
Data utworzenia:2010-11-19 14:42:41
Data modyfikacji:2010-11-19 14:44:49
Liczba wyświetleń:391