Uchwała nr II/20/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

 

 

           Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Związku Powiatów Polskich (przyjętego uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego nr VI/25/99 z dnia 27 marca 1999 r.),  w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

Dokonać wyboru Pana Krzysztofa Fedorczyka na delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich .

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:25:14
Data utworzenia:2011-02-09 12:25:14
Data modyfikacji:2012-07-13 09:53:37
Liczba wyświetleń:385