Uchwała nr 61/39/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004 r., Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

§1.

 

Wyrazić zgodę na nabycie przez powiat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3660/1 o pow. 0.0478 ha położonej w mieście Węgrów, stanowiącą współwłasność p. W.M. w ¼ cz. i p. I.W. w ¾ cz. za cenę 18 422 zł określoną w operacie szacunkowym z dnia 20.07.2007 r. wykonanym przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona zostanie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – terenów należących do Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

  

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Krzysztof Fedorczyk                     - Starosta         

Leonard Rusjan                          - Wicestarosta                           

Ewa Besztak                              - Członek Zarządu Powiatu          

Tadeusz Danaj                           - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski                     - Członek Zarządu Powiatu          

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "G"
Data wytworzenia informacji:2007-10-02 10:26:12
Data utworzenia:2007-10-02 10:26:12
Data modyfikacji:2007-10-02 10:32:28
Liczba wyświetleń:496