Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodnicz?cej Rady Powiatu

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego - Uchwała  Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza   się,   że   w  wyniku   wyboru,   w   głosowaniu  tajnym  radna p. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk została wybrana Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:38:17
Data utworzenia:2007-01-07 03:38:17
Data modyfikacji:2007-06-11 00:31:39
Liczba wyświetleń:590