Uchwała nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta

                                                 

            Na podstawie  art. 66 ust. 4 ustawy z dnia  29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§  1

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2009  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

                                                             

 

§  2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01. stycznia 2010 r.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-04-12 12:39:25
Data utworzenia:2010-04-12 12:39:25
Data modyfikacji:2010-04-12 12:41:08
Liczba wyświetleń:562