Uchwała Nr XXXV/281/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego .

 

§ 8.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

    

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
plany pracy komisji na 2010 rok.doc117,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-01-08 08:52:10
Data utworzenia:2010-01-08 08:52:10
Data modyfikacji:2010-01-08 08:54:05
Liczba wyświetleń:495