Uchwała Nr IV/54/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego i § 25 ust. 3 Załącznika nr 3 do Statutu Powiatu Węgrowskiego (uchwała nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Powołuje się Panią Małgorzatę Zyśk w skład Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej ustalony  uchwałą  nr  II/16/10  Rady  Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 roku  - w § 1, pkt. 8.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 11:12:55
Data utworzenia:2011-05-12 11:12:55
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:404