Uchwała nr XIII/98/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2015"

 

Na podstawie art. 4 ust.1 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Strategię Rozwoju Powiatu w Węgrowie na lata 2007 – 2015 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 Tekst Strategii na stronie głownej BIP   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-01-08 13:11:58
Data utworzenia:2008-01-08 13:11:58
Data modyfikacji:2008-01-10 11:01:58
Liczba wyświetleń:654