Uchwała Nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”.

 

            Na podstawie art. 75 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12, pkt. 8 lit. f ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.),  w związku z art. 4 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689; z poźn. zm.) i w związku z  Uchwałą Nr 19/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6.02.2006 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu oraz w nawiązaniu do § 9 pkt. 3 Statutu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powiat Węgrowski wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”.

 

 

§ 2

 

Powiat Węgrowski reprezentować będą następujące osoby:

 

1. Bogdan Doliński – Starosta Węgrowski

 

2. Dariusz Konopiński – radny Powiatu Węgrowskiego

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Hanna Kietlińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:07:37
Data utworzenia:2007-01-07 00:07:37
Data modyfikacji:2007-01-07 00:07:37
Liczba wyświetleń:585