Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Expand Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Collapse OgłoszeniaOgłoszenia
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami nr 279/3 a 286/2 w obrębie Kamionna gm. Łochów
Ustalenie wysokości odszkodowania za działki przejęte pod drogę gminną, położone w obrębie Samotrzask gm. Łochów
Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ruchna gmina Liw
zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość - działka nr 188/1 położona w obrębie ewidencyjnym Samotrzask gm. Łochó18
zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość - działka nr 78/1 położona w obrębie ewidencyjnym Samotrzask gm. Łochów
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 807 położonych w miejscowości Ocięte
Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic w na potrzeby ewidencji gruntów i budynków
Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Samotrzask gm. Łochów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 188/1 o pow. 0,0060 ha
Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Expand Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Rażny, Sadoleś, Wilczogęby, Zarzetka położonych w jednostce ewidencyjnej Sadowne - Etap IZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Rażny, Sadoleś, Wilczogęby, Zarzetka położonych w jednostce ewidencyjnej Sadowne - Etap I
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych we wsi Kołodziąż z granicą obrębu Bojewo
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu modernizacji ewidendcji gruntów i budynków obrębu Bojewo, gm. Sadowne
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic działek nr 1000 i 1001 położonych w miejscowości Wrzoski
Zawiadomienie starosty Węgrowskiego o czynnościach przebiegu ustalenia granic działek połozonych w miejscowości Kołodziąż z granicą obrębu Bojewo
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach przebiego ustalenia granic działek położonych w miejscowosci Bojewo gm. Sadowne
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 355 położonej w miejscowości Tchórzowa
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Expand Ogłoszenia Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postepowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymOgłoszenia Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postepowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Ogłoszenia Starosty Węgrowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Expand Oferty pracyOferty pracy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Ogłoszenia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami nr 279/3 a 286/2 w obrębie Kamionna gm. ŁochówUstalenie wysokości odszkodowania za działki przejęte pod drogę gminną, położone w obrębie Samotrzask gm. ŁochówOgłoszenie Starosty Węgrowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ruchna gmina Liw zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość - działka nr 188/1 położona w obrębie ewidencyjnym Samotrzask gm. Łochó18zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość - działka nr 78/1 położona w obrębie ewidencyjnym Samotrzask gm. ŁochówZawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 807 położonych w miejscowości OcięteOgłoszenie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic w na potrzeby ewidencji gruntów i budynkówOgłoszenie Starosty Węgrowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Samotrzask gm. Łochów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 188/1 o pow. 0,0060 haOgłoszenie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymOgłoszenie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Rażny, Sadoleś, Wilczogęby, Zarzetka położonych w jednostce ewidencyjnej Sadowne - Etap IZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych we wsi Kołodziąż z granicą obrębu BojewoZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu modernizacji ewidendcji gruntów i budynków obrębu Bojewo, gm. SadowneZawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granicZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic działek nr 1000 i 1001 położonych w miejscowości WrzoskiZawiadomienie starosty Węgrowskiego o czynnościach przebiegu ustalenia granic działek połozonych w miejscowości Kołodziąż z granicą obrębu BojewoZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach przebiego ustalenia granic działek położonych w miejscowosci Bojewo gm. SadowneZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 355 położonej w miejscowości TchórzowaZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymZawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymOgłoszenia Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postepowania zmierzającego do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymOgłoszenia Starosty Węgrowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Starosta Węgrowski
Data wytworzenia informacji:2014-02-26 00:00:00
Data utworzenia:2014-02-26 08:55:49
Data modyfikacji:2015-01-19 14:50:53
Liczba wyświetleń:2428