Uchwała Nr IV/53/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się panią Małgorzatę Zyśk na PrzewodniczącąKomisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej  i Promocji Powiatu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 09:56:31
Data utworzenia:2011-05-12 09:56:31
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:409