Uchwała Nr 69/19/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku W sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę piwnicy zlokalizowanej na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2216 położonej na terenie m. Węgrowa


Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1592 z póżń.zm.)  Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rozbiórkę piwnicy zlokalizowanej na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2216 o pow. 7,6675 ha położonej na terenie m. Węgrowa stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego na podstawie KW SI1W/00026486/1. 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Krzysztof Fedorczyk - Starosta                 

Ewa Besztak -  Wicestarosta            

Tadeusz Danaj -  Członek Zarządu    

Andrzej Kruszewski -  Członek Zarządu    

Andrzej Nowotka -  Członek Zarządu    

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "G"
Data wytworzenia informacji:2011-04-29 10:18:38
Data utworzenia:2011-04-29 10:18:38
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:13
Liczba wyświetleń:332