Rok 2003

Uchwała Nr XI/78/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2003 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Uchwała Nr VIII/61/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Termomodernizacja budynków szkolnych w SpUchwała Nr X/70/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do IV edycji Nagród Marszałka Województwa MazowieckiegoUchwała Nr X/72/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie wspólnej realizacji z gminami z terenu powiatu, zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:Uchwała Nr X/73/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 ;istoopada 2003 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wspólnego z gminami z terenu powiatu węgrowskiego opracowania „Programów Ochrony Środowiska wraz z Planami Gospodarki OdpaUchwała Nr X/74/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w spawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatUchwała Nr VIII/53/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu. Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Sekretarza Powiatu. Uchwała Nr VIII/60/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 roku, na które przeznaczUchwała Nr XI/75/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2004 Uchwała Nr XI/77/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Uchwała Nr XI/80/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca Uchwały Nr X/74/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w spawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianUchwała Nr V/39/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2003 r w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr IX/64/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowqych nr: 36103 Jasiorówka-Brzuza-Sadowne, 36141 Węgrów-Wyszków, 36302 Czerwonka-OrzechówUchwała Nr IX/66/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała Nr IX/66/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała Nr IX/68/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obslugi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Termomodernizacja budynku internatu LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej"Uchwała Nr IX/69/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do poręczenia pożyczki. Uchwała Nr VIII/62/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa systemu grzewczego w internacie LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie”.Uchwała Nr VIII/63/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2003 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.Uchwała nr VIII/55/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.Uchwała Nr VIII/58/03 Rady Powiatu Węgrowskiegoz dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z 13 września 2000 roku. Uchwała Nr VIII/59/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgrowskim”Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2004
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:05:17
Data utworzenia:2007-01-08 00:05:17
Data modyfikacji:2007-01-08 00:05:28
Liczba wyświetleń:887