Uchwała nr XX/168/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do IX edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

         Na podstawie § 2 ust. 1 i 2  Regulaminu Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 2275/177/08  Zarządu Województwa Mazowieckiego z  7 października 2008 r. w sprawie IX edycji  Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Rada       Powiatu     Węgrowskiego     zgłasza     kandydaturę   Pana Romana Postka do IX edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2008-11-06 13:50:32
Data utworzenia:2008-11-06 13:50:32
Data modyfikacji:2008-11-06 13:53:30
Liczba wyświetleń:785