Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 23
07-100 Węgrów
tel/fax: (025) 792 60 66
e-mail: inwestycje@powiatwegrowski.pl


Skład osobowy:                       

Ewa Ufnal - Naczelnik Wydziału, pokój nr 7, tel. wew. 209,

Beata Luberadzka - Inspektor, pokój nr 8, tel. wew. 212,

Artur Gago - podinspektor, pokój nr 12, tel. wew. 210,

Malwina Jałmużna - Biernat, pokój nr 12, tel. wew. 210,

Małgorzata Muszel - pokój nr 12, tel. wew. 210.                    
Wydział Inwestycji i Rozwoju monitoruje możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizuje zadania z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji powiatowych oraz  rozwoju gospodarczego powiatu.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1/  opracowywanie planów rozwoju powiatu,

2/ ustalanie potrzeb inwestycyjnych i opracowywanie planów rzeczowo finansowych dla planowanych  inwestycji,

3/ monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na rozwój powiatu,

4/ podejmowanie działań w celu pozyskiwania na cele inwestycyjne środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

5/ przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania i rozliczenia dotacji z funduszy unijnych, budżetu państwa, województwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz innych, na zadania inwestycyjne powiatu,

6/ organizowanie i przeprowadzanie przetargów dla inwestycji realizowanych przez Powiat Węgrowski,

7/ przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji,

8/ załatwianie spraw w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę,

9/ prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem inspektora nadzoru oraz przekazaniem terenu budowy,

10/ wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych nadzorowanie jakości wykonywanych prac, monitorowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z podpisaną umową,

11/ dopełnienie odpowiednich procedur w razie stwierdzenia konieczności wykonywania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres umowy,

12/ organizowanie odbiorów częściowych i końcowych, zapewnienie w nich udziału przedstawicieli właściwych organów,

13/ kontrola kosztów realizacji inwestycji,

14/ rozliczanie wspólnie z Wydziałem Finansowym kosztów prowadzonych i zakończonych zadań inwestycyjnych,

15/ współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami na  rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2007-06-14 09:57:01
Data utworzenia:2007-06-14 09:57:01
Data modyfikacji:2014-02-03 15:14:25
Liczba wyświetleń:10167