Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów 
  
         Powiat Węgrowski w pierwszym dniu czerwca 2007 roku otrzymał od Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – środki finansowe  w wysokości 123.078 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie ostatnich dwóch transz projektu p.n.: „Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w roku szkolnym 2006/2007”. 
         Uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sadownem i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku, którzy uczestniczą w projekcie otrzymali w czerwcu   III transzę stypendium na łączną kwotę 75.015,89 zł. Jednak nie wszyscy otrzymali tę transzę w jednakowej wysokości. Uczniowie ZSP  w Węgrowie otrzymali stypendium za okres trzech miesięcy (luty – kwiecień 2007 roku), a reszta szkół za okres (marzec  – kwiecień 2007 roku). Różnica ta jest spowodowana tym, że szkoły z wyjątkiem największej naszej placówki oświatowej, otrzymały w ramach poprzedniej transzy środki finansowe za jeden miesiąc więcej. 
         Zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku – średni miesięczny limit godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ustalony został na poziomie 5 jednostek lekcyjnych. Przekroczenie tego limitu wiąże się z utratą stypendium przez osobę pobierającą stypendium. 
         Jest faktem niepokojącym, że od początku roku szkolnego 15 uczniów, którym Szkolne Komisje ds. Pomocy Materialnej przyznały stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego musiało zostać pozbawionych stypendium właśnie ze względu na nieobecność – nieusprawiedliwioną na zajęciach lekcyjnych. 
         Ostatnia (IV) transza stypendium zostanie wypłacona uczniom po sporządzeniu przez dyrektorów szkół i dostarczeniu do Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie – zestawień godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych za okres od maja do czerwca 2007 roku.
 
Tadeusz Krupa – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu
 
 
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 10:07:36
Data utworzenia:2009-08-10 10:07:36
Data modyfikacji:2009-08-10 10:09:44
Liczba wyświetleń:688