Rok 2004

Uchwała Nr 67/48/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2004. Uchwała Nr 68/48/04Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Uchwała Nr 69/50/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r. Uchwała Nr 70/50/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgrowie oznaczonej nr ewidencyjnym 5901 o powierzchni 7994 m2 dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie. Uchwała Nr 71/53/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego. Uchwała Nr 72/54/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Julinie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Julinie”. Uchwała Nr 73/55/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Uchwała Nr 74/55/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr 75/55/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2003r. Uchwała Nr 76/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży . Uchwała Nr 77/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży . Uchwała Nr 78/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży . Uchwała Nr 79/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży . Uchwała Nr 80/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży . Uchwała Nr 81/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie do składania oświadczeń woli w związku z udzieleniem zamówienia publicznego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Przebudowa dachu z ociepleniem stropu budynku szkoły ZSP w Łochowie”. Uchwała Nr 82/56/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Przebudowa dachu z ociepleniem stropu budynku szkoły ZSP w Łochowie”. Uchwała Nr 83/58/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2004 r. Uchwała Nr 84/59/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr 85/61/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie Uchwała Nr 86/61/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia standaryzacji lokali mieszkalnych Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr 87/62/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr 88/62/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 maja 2004r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetuUchwała Nr 89/62/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 maja 2004r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetuUchwała Nr 90/65/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 89/62/04 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżUchwała Nr 91/65/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Uchwała Nr 92 /66/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr 93/66/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Uchwała Nr 94/66/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie Uchwała Nr 95/68/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami” dla gminy Stoczek Uchwała Nr 96/68/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r. Uchwała Nr 97/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach Uchwała Nr 98/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości będącej we władaniu SP ZOZ w Węgrowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2216, 2218 o powierzchni 11,6751 ha położonej przy ul. Kościuszki Uchwała Nr 99/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami” dla gminy Liw Uchwała Nr 100/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy GrębkówUchwała Nr 101/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy WierzbnoUchwała Nr 102/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy KorytnicaUchwała Nr 103/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy ŁochówUchwała Nr 104/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr 105/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr 106 /70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2004 r.Uchwała Nr 107/71/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego. Uchwała Nr 108/71/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta WęgrowaUchwała Nr 109/71/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy MiedznaUchwała Nr 110/72/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 września 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2003r. i pokrycia straty.Uchwała Nr 111/72/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie nowo zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego Uchwała Nr 112/73/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr 113/74/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy SadowneUchwała Nr 114/76/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr 115/77/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr 116/77/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany fundusz socjalny dla emerytów i rencistów zlikwidowanego ośrodkaUchwała nr 117/78/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie postanowienia o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w LiwieUchwała nr 118/80/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 r.Uchwała nr 119/81/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do zarządzania nieruchomością gruntowąUchwała Nr 120/81/04 Zarządu Powiatu z Węgrowskiego z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji do przejęcia mieszkania służbowegoUchwała Nr 121/82/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności dyrektora szkołyUchwała Nr 122/82/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr 123/83/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała Nr 124/83/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.Uchwała Nr 125/83/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Uchwała Nr 126/83/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Uchwała Nr 127/84/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie oraz określenia trybu jej pracyUchwała Nr 128/84/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza Uchwała Nr 129/85/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.Uchwała Nr 130/85/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2004 rokUchwała Nr 131/85/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:34:22
Data utworzenia:2007-01-08 00:34:22
Data modyfikacji:2007-01-08 00:34:48
Liczba wyświetleń:876