Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego - Uchwała  Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza   się,  że   w  wyniku  wyboru,   w   głosowaniu   tajnym   radna p. Jadwiga Sokulska została wybrana Wiceprzewodniczącą  Rady Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:38:44
Data utworzenia:2007-01-07 03:38:44
Data modyfikacji:2007-06-11 00:32:09
Liczba wyświetleń:529