Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 228/159/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w planie etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2006.


Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku (z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:
§ 1
Na wniosek Starosty Węgrowskiego, ustala się następujący plan etatów dla wydziałów utworzonych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/255/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie:
1/Wydział Środowiska i Rolnictwa – 4 etaty
2/ Wydział Architektury i Budownictwa, łącznie ze stanowiskiem pracy w Łochowie – 5 etatów
3/samodzielne stanowisko Radcy Prawnego – 0,75 etatu.
 
                                   Razem: 64,75 etatu
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu:
Bogdan Doliński – Starosta                                  
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta   
Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu                                       
Lidia  Chabiera – Członek Zarządu Powiatu                          Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu Powiatu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:49:25
Data utworzenia:2007-01-05 02:49:25
Data modyfikacji:2007-01-05 02:49:25
Liczba wyświetleń:515