Uchwała nr 293/169/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

                Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 Uchwały Nr XXXV/271/09  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego w związku z § 9 Uchwały Nr XXXVI/283/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia  2010r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu na 2010r., Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 1.

 

§ 2

 

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą Nr 2.

 

§ 3

 

Zmienia się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 3.

 

§ 4

 

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

 

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 5.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu,

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Tabela 1.xls18,00kBBrak podpisu
Tabela 2.xls18,50kBBrak podpisu
Tabela 3.xls22,00kBBrak podpisu
Tabela 4.xls20,00kBBrak podpisu
Tabela 5.xls26,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2010-07-05 15:35:47
Data utworzenia:2010-07-05 15:35:47
Data modyfikacji:2010-07-05 15:37:58
Liczba wyświetleń:364